Privacybeleid van Geert Bijlmakers Dakbedekkingen

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Geert Bijlmakers Dakbedekkingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een e-mailaanvraag of via een contactformulier op de website aan Geert Bijlmakers Dakbedekkingen verstrekt.
Geert Bijlmakers Dakbedekkingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM GEERT BIJLMAKERS DAKBEDEKKINGEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Geert Bijlmakers Dakbedekkingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG GEERT BIJLMAKERS DAKBEDEKKINGEN GEGEVENS BEWAART

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Geert Bijlmakers Dakbedekkingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Geert Bijlmakers Dakbedekkingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijlmakers.nl. Geert Bijlmakers Dakbedekkingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Geert Bijlmakers Dakbedekkingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Geert Bijlmakers Dakbedekkingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Geert Bijlmakers Dakbedekkingen op via info@bijlmakers.nl.
Bijlmakers.nl is een website van Geert Bijlmakers Dakbedekkingen.

Geert Bijlmakers Dakbedekkingen is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 5095, 6097 ZH Heel
Vestigingsadres: St. Antoniusstraat 6, 6097 ND Panheel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 86874071
Btw-id: NL 0043 274 80 B 96
Telefoon: (0475) 57 22 57
E-mailadres: info@bijlmakers.nl


Versie 1.4
Datum laatste wijziging: 15 juli 2022